Nakło nad Notecią: Pomóż w badaniach

418

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich prowadzi obecnie badania dotyczące rejonu nadnoteckiego oraz postrzegania rzeki Noteci przez mieszkańców tego obszaru. Rejon nadnotecki stanowi obszar działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich m.in. w zakresie inicjowania i wspieranie działań, zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej oraz utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Noteci.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu, by móc poznać z perspektywy mieszkańca, turysty, użytkownika terenów rzecznych Państwa ocenę aktualnego stanu rzeki Noteci, jej zagospodarowania oraz wskazania propozycji zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w kolejnych latach.

Badanie jest całkowicie anonimowe, a podane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu, w którym nie będzie możliwości zidentyfikowania pojedynczych odpowiedzi.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

LINK DO ANKIETY – KLIKNIJ TUTAJ!

ZMiGN z siedzibą w Nakle nad Notecią