Nakło nad Notecią: Porozumienie w związku z gazyfikacją

26 maja 2020 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Sadki, a Miastem i Gminą Nakło nad Notecią.

W związku z wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej na terenie gmin Sadki i Nakło nad Notecią, włodarze gmin postanowili – zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 2 7marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zawrzeć porozumienie. Na jego mocy ustalone zostały zasady współpracy pomiędzy wójtem Dariuszem Gryniewiczem, a burmistrzem Sławomirem Napierałą w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego tej inwestycji. Z racji, iż większy jej obszar znajduje się na terenie Gminy Sadki to właśnie tamtejszy wójt prowadzić będzie postępowanie, a następnie wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji budowy sieci gazowej dn63PE, dn90PE oraz dn125PE, informując na bieżąco o postępach Gminę Nakło nad Notecią.

Porozumienie w dniu 26 maja w nakielskim ratuszu podpisali: burmistrz Sławomir Napierała oraz wójt Dariusz Gryniewicz. Gazyfikacja jest jedną z form walki o poprawę jakości powietrza na terenie gmin. Gaz ziemny to paliwo ekologiczne, wydajne i wygodne. Stwarza możliwość stosowania nowoczesnych technologii wytwarzania energii oraz chroni środowisko naturalne.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią