Nakło nad Notecią: Posadzono kolejny Dąb Pamięci ku uczczeniu por. Mariana Szymańskiego

361

W 70 rocznicę Mordu Katyńskiego w 2010 roku powstał program patriotyczno-edukacyjny pod nazwą „Katyń …Ocalić od Zapomnienia”. Celem programu jest szerzenie edukacji i patriotyzmu oraz uczczenie pamięci bohaterów Mordu Katyńskiego poprzez posadzenie tzw. „Dębu Pamięci” i wmurowanie tablicy pamiątkowej o osobie zamordowanej. Członkowie Stowarzyszenia Rota Nakielska podjęli tę inicjatywę i organizuje te uroczystości. Dzisiaj, 3 maja 2021 roku w obecności władz samorządowych, środowisk kombatanckich posadzono już 4 Dąb Pamięci i odsłonięto tablicę ku uczczeniu nakielanina por. Mariana Szymańskiego. Na terenie przykościelnym parafii pw. św. Wawrzyńca dąb posadzili: Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Sławomir Napierała – burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią, Paweł Wiśniewski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, ks. Michał Adamczyk – proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią, Józef Włodarski – prezes Rodzin Sybiraków i Rodzin Katyńskich, Adam Dziewałtowski-Gintoft – zastępca komendanta Hufca ZHP w Nakle nad Notecią i Antoni Żygowski – prezes Stowarzyszenia Rota Nakielska. Odsłonięcia tablicy dokonał Józef Włodarski.

Por. Marian Szymański syn Stanisława i Kazimiery z Gryglewiczów, urodził się 23 stycznia 1908 roku w Nakle nad Notecią. W roku 1931 został absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty. Podczas ćwiczeń w ramach rezerwy był dowódcą plutonu przeciwpancernego. W 1939 roku otrzymał przydział mobilizacyjny do 69 pułku piechoty. Jesienią tego roku dostał się do niewoli sowieckiej i jako oficer Wojska Polskiego został przewieziony do obozu na wschodzie. W 1940 roku został zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy w Charkowie.

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).