Nakło nad Notecią: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dzisiaj, 14 stycznia 2022 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski pod przewodnictwem starosty nakielskiego Tadeusza Sobola obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności komisji za 2021 rok oraz przyjęła informację o działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2021 roku. Wspomniane dokumenty trafią pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu Nakielskiego. W trakcie posiedzenia poruszone kwestie związane z ptasią grypą, której ognisko stwierdzono na terenie powiatu tucholskiego. W tej sprawie wypowiedział się Powiatowy Lekarz Weterynarii Piotr Kwiatkowski. Dyskutowano także o wprowadzonej zmianie organizacji ruchu w centrum Nakła nad Notecią. Poruszone w tym zakresie spostrzeżenia oraz wnioski mieszkańców, które wpłynęły do starostwa będą przedstawione na najbliższym posiedzeniu zespołu doradczego starosty ds. ruchu drogowego. Przedstawiona została także informacja na temat sytuacji związanej z pandemią. Informację przedstawiła Ilona Świstowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, również w temacie szczepień na terenie powiatu nakielskiego. Przedstawiła także zestawienie porównawcze danych związanych z pandemią covid-19 za okres od 01 do 14 stycznia 2021 roku oraz od 01 do 14 stycznia 2022 roku. Poniżej dane porównawcze.

Powiat Nakielski      2021      2022

zgony                            10          10

na kwarantannie           502        649

w izolacji                     500         295

Dane porównawcze w poszczególnych gminach powiatu nakielskiego

Gmina Kcynia          2021      2022

zgony                             1            3

na kwarantannie            33          83

w izolacji                       41         50

Gmina Mrocza         2021      2022

zgony                             2            0

na kwarantannie            43          46

w izolacji                       41         22

Gmina Nakło          2021      2022

zgony                             5            1

na kwarantannie          245        232

w izolacji                     221        102

Gmina Sadki          2021      2022

zgony                             0            2

na kwarantannie            21          54

w izolacji                       25          29

Gmina Szubin          2021      2022

zgony                             2            4

na kwarantannie          160         234

w izolacji                     172           92

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: J.P.

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).