Nakło nad Notecią: Rada Powiatu uchwaliła minimalne wynagrodzenie starosty wynikające z nowych przepisów

Podczas wczorajszej XXXV sesji Rady Powiatu Nakielskiego radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nakielskiego zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wprowadzona został na stanowisku starosty zmiana maksymalnych stawek:

  • wynagrodzenia zasadniczego – do 10 430 zł,
  • dodatku funkcyjnego – do 3450 zł,
  • dodatku specjalnego w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Zaproponowana kwota wynagrodzenia Starosty Nakielskiego uwzględnia również dodany przez ustawę z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Kwota wynagrodzenia Starosty Nakielskiego została ustalona na minimalnym poziomie, wynikającym z cytowanych wyżej przepisów i wynosi:

– wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8.344,00 zł

– dodatek funkcyjny w kwocie 2.760,00 zł

– dodatek specjalny – 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3.331,20 zł

– dodatek za wieloletnią pracę – 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.668,80 zł

Pod nieobecność starosty projekt uchwały poddano pod  głosowanie. Za minimalnym wynagrodzeniem głosowało 17 radnych, a przeciw zagłosowało 3 radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

tekst i zdjęcie: Dariusz Wojciechowski

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).