Nakło nad Notecią: Ramię w ramię. Służba Więzienna i Policja podjęła wspólne działania z zakresu profilaktyki na rzecz młodzieży

Funkcjonariuszka z Zakładu Karnego w Potulicach oraz funkcjonariuszka Policji z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią odwiedziły Zespół Szkół im. Stanisława Staszica. Podczas spotkania poruszono tematykę odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zawarto elementy profilaktyki uzależnień.

Policja i Służba Więzienna

Czy młody wiek zwalnia z odpowiedzialności prawnej? Od którego roku życia za popełnione przestępstwa grozi odpowiedzialność karna, gdzie najsurowszą karą jest pozbawienie wolności? Jaka jest różnica między małoletnim, nieletnim, a młodocianym? Co bierze pod uwagę Sąd podejmując decyzje o dalszym losie nieletniego? Czy pobyt w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczy lub zakładzie karnym ma wspólne mianowniki? Jaka jest różnica w stopniu izolacji i nadzoru? Jak wygląda życie za więziennym murem, za który można trafić nawet w młodym wieku? Czy dokonanie przestępstwa pod wpływem alkoholu lub narkotyków znosi naszą odpowiedzialność? To główne wątki poruszane na spotkaniu z młodzieżą. Prezentowanie powyższych treści ma na celu pogłębianie świadomości uczniów, a tym samym wyposażanie ich w wiedzę, zachęcanie do myślenia przyczynowo-skutkowego z uwzględnieniem swoich potrzeb przy poszanowaniu praw innych osób i dbaniem o dobro wspólne.

Wspólne działania

Funkcjonariusze Służby Więziennej i Policji podejmują szereg działań na rzecz społeczeństwa, istotnym elementem podejmowanych działań jest szeroko rozumiana profilaktyka skierowana do osób młodych. Młodość rządzi się swoimi prawami, sprzyja eksperymentowaniu, to czas budowania swojej tożsamości, testowania otaczającej rzeczywistości, budowania relacji. Nie trudno wtedy o przekroczenie granic, podjęcie decyzji która zaważy na całym życiu. Podczas spotkania funkcjonariuszka Policji podzieliła się kilkoma historiami z udziałem osób nieletnich, wskazując na negatywne skutki, zarówno te krótkotrwałe, jak i te dalekosiężne. Natomiast funkcjonariuszka potulickiej jednostki penitencjarnej przedstawiła przykład więźnia młodocianego z uwzględnieniem psychologicznych aspektów odbywania kary pozbawienia wolności i warunków odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego. Prezentowanie tego typu przykładów ma na celu zachęcenie młodzieży do głębszych rozważań nad przyjmowaniem odpowiedzialnej postawy za podejmowane decyzje i dokonywanie świadomych wyborów przy jednoczesnym korzystaniu z uroków młodości.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem szczegółowo opisującym omawiane podczas zajęć obszary: Odpowiedzialność prawna nieletnich

Tekst: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

Zdjęcia: Justyna Jamnik-Bojewska