Nakło nad Notecią: Rekrutacja do Szkoły Muzycznej

327

Trwa nabór do Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią.  Przyjmowane są dzieci i młodzież w zależności od wieku:

 • Dzieci 7-10 lat do cyklu 6-letniego (w przypadku dzieci 6-letnich wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)
 • Młodzież 11-16 lat do cyklu 4-letniego.

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres e-mail  psm@gmina-naklo.pl do 2 czerwca 2021 r. Więcej informacji na stronie www.szkolamuzyczna.naklo.pl oraz pod numerem telefonu 885 886 866.

Informacje dodatkowe:

 1. Badanie przydatności do kształcenia muzycznego polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do gry na określonym instrumencie.
 2. Termin składania wniosków: od 1 lutego do 2 czerwca 2021 roku. Miejsce: Sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, os. Władysława Łokietka 15 w Nakle nad Notecią.
 3. Badanie przydatności – egzaminy wstępne 21-22 czerwca 2021 roku.
 4. Minimalna ilość punktów, która uprawnia do zakwalifikowania – 18 pkt.
 5. Zadania sprawdzające uzdolnienia muzyczne:
 • Badanie słuchu – powtarzanie dźwięków i melodii zagranych na fortepianie lub zaśpiewanych przez egzaminator.
 • Badanie pamięci muzycznej.
 • Zaśpiewanie dowolnej piosenki.
 • Badanie poczucia rytmu.

PlakatPubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Nakle nad Notecią