Nakło nad Notecią: Spotkanie członków Koła Miejskiego HDK

Dzisiaj, 24 listopada 2021 roku w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią odbyło się spotkanie członków Koła Miejskiego HDK w Nakle nad Notecią. Spotkanie zorganizowano tak jak wcześniejsze na terenie Przystani Powiat Nakielski w ramach obchodów HDK PCK. W spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew Klawczyński wiceprezes Zarządu Głównego PCK, Witold Błasiak prezes Zarządu Rejonowego HDK PCK w Nakle nad Notecią, Tadeusz Sobol starosta nakielski, Piotr Kalamon zastępca burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią, Krzysztof Kopiszka sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Marian Kaluska prezes Koła Miejskiego HDK w Nakle nad Notecią, Bogumiła Jabłońska honorowy prezes Zarządu Rejonowego PCK w Nakle nad Notecią, Marian Olszyński wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Nakle nad Notecią oraz Medard Jakś. Przybyłych członków oraz gości powitał Robert Błochowiak prezes Zarządu rejonowego PCK w Nakle nad Notecią. Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego wieloletniego prezesa ZR HDK Zygmunta Czajkowskiego. Podczas spotkania odznaczono Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 1 stopnia Elżbietę Gajkowską. Odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu odznaczono Elżbietę Gajkowską oraz Wojciecha Pawlaka. Wiceprezes ZG PCK Zbigniew Klawkowski wręczył nadaną przez Krajowy Zjazd PCK godność członka honorowego za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia Bogumile Jabłońskiej i Marianowi Olszyńskiemu. Burmistrz oraz sekretarz wyróżnionym członkom koła wręczyli upominki.

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).