Nakło nad Notecią: Szkolenie strażaków KSRG z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Wczoraj, 19 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią odbyło się szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) – część teoretyczna. Wyżej wymienione szkolenie realizowane jest na postawie zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w 2012 roku programu szkolenia w tym zakresie.
Przytoczony program szkolenia obejmuje między innymi następujące tematy ściśle związane z HEMS, czyli Śmigłowcową Służbą Ratownictwa Medycznego:

•    zakres dysponowania HEMS,
•    prowadzenie łączności radiowej z HEMS,
•    ogólne zasady bezpieczeństwa podczas działań z HEMS,
•    wybór miejsc do lądowania dla HEMS,
•    przyjmowanie HEMS podczas prowadzonej pomocy przez zespoły ratownictwa medycznego lub prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych  przez strażaków
w różnych porach doby.

Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 12 druhów.  Część teoretyczną przeprowadził instruktor PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ LPR – st. kpt. Paweł Przybylski.

Opracowanie: mł. kpt. Maciej Poraj