Nakło nad Notecią: Uczniowie Staszica na wyjeździe edukacyjno-rekreacyjnym

W dniach 19 – 22września 2023 r.  uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią brali udział w wyjeździe edukacyjno-rekreacyjnym, którego celem byłozapoznanie się z praktyczną stroną prowadzenia usług w regionie turystycznym. Wyjazd, który zakładał łączenie teorii z praktykąwpisywał się w cykl zajęć pozalekcyjnych pn. „Transfer wiedzy ekonomicznej”, współfinansowanych przez Powiat Nakielski. Koordynatorkami projektubyły nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Grażyna Kinderman i Agnieszka Rodkiewicz. Podczas wyjazdu uczennicami i uczniami opiekowali się nauczyciele: Grażyna Kinderman, Ewa Welker i Tomasz Suty.

W trakcie wyjazdu zrealizowano cele dydaktyczne w zakresie funkcjonowania szeroko rozumianych usług. Uczniowie poznali zasady marketingu turystycznego i formy promocji produktu na przykładzie piastowskiego zamku w Bolkowie. Ponadto w Karpaczu przedmiotem zainteresowania młodzieży było miejscowe rękodzieło, jego promocja i sprzedaż wyrobów w jednoosobowych punktach handlowych.Oprócz usług przedmiotem zainteresowania była również produkcja przemysłowa i dystrybucja jej produktów na przykładzie huty szkła kryształowego „Julia” w Piechowicach. Huta należy do grona niewielu istniejących dziś producentów szkła użytkowego. Na miejscu młodzież mogła zakupić wyroby szklane pochodzące z ręcznego formowania i szlifowania produktu.

Kolejnego dnia młodzież pod opieką przewodnika zwiedziła zabytkową stolicę Czech – Pragę, która jednocześnie jest jednym z najważniejszych centrów badawczo-edukacyjnych w Europie. Praga to miasto wpisane na listę UNESCO. Zaliczana jest do najpiękniejszych urbanistycznie i architektonicznie miast świata. Uczniowie mieli okazję zobaczyć m.in. gotycki Most Karola,  kościół pw. św. Mikołaja na Malej Stranie – najpiękniejszy kościół barokowy w Pradze, a przed wszystkim zamek królewski (założony w IX wieku) na Hadczanach.

Ważnym celem rekreacyjnym była piesza wyprawa na najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę. W trakcie wędrówki uczniowie podziwiali malownicze widoki górskie po stronie polskiej i po stronie czeskiej. Odpoczywając w schroniskach górskich „Dom Śląski”, „Strzecha Akademicka”  i „Samotnia” dodatkowo zapoznali się z działalnością w zakresie świadczonych usług.

Uczniowie wrócili do Nakła bardzo zadowoleni, ponieważ wyjazd dostarczył cennej wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych usług.

Dziękujemy serdecznie Bankowi Spółdzielczemu w Nakle nad Notecią za finansowe wsparcie wyjazdu.

 

Materiał: Grażyna Kinderman, Ewa Welker i Tomasz Suty