Nakło – Więcbork: Profesional practice is your chance” – Spotkanie podsumowujące w CKZiU

W dniu 15.09.2021 w ramach projektu ERASMUS+ ,, Profesjonalna Praktyka Twoją Szansą”, realizowanego przez Fundację Staszica na rzecz uczniów ze szkół: ZS im. Staszica i CKZiU w Więcborku, uczestnicy pierwszych mobilności zrealizowanych w Rimini i w Sewilli spotkali się z Dyrekcją Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku w celu podzielenia się doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdów. Uczniowie: Alina, Weronika, Sebastian, Kacper, Jakub, Patryk oraz Patryk zrelacjonowali swój pobyt. Opowiedzieli o towarzyszących podczas staży emocjach, z uśmiechem wspominali wspólnie spędzony czas, zwłaszcza w trakcie zwiedzania Włoch i Hiszpanii.

Ich relacje oraz relacje ich koleżanek i kolegów z nakielskiego Staszica będziecie mogli usłyszeć podczas ErasmusDays 2021, które odbywać się będą w dniach 14-16 października 2021.

W tym miejscu również dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym Fundacja może realizować może realizować projekty stażowe.

Koordynator projektu Paweł Gorecki