Nako nad Notecią: Dwie umowy w jeden dzień

Wczoraj, 12 października 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podpisano dwie umowy na realizację inwestycji na terenach wiejskich.

Pierwsza inwestycja dotyczy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm. Prace mają być wykonane na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 1 km w obrębie geodezyjnym Suchary. Przetarg wygrało PHU Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią. Koszt przedsięwzięcia to 393 316,74 zł. Zadanie musi zostać wykonane w ciągu 50 dni od dnia podpisania umowy. Gwarancja wynosi 6 lat.

Druga umowa dotyczy wybudowania małej infrastruktury przyszkolnej w Występie. W przetargu wyłoniono firmę Andrzeja Borowskiego AB FACTOR z Bydgoszczy (ta sama, która postawiła skatepark).  W tym przypadku koszt zgodnie z umową wyniesie 1 634 172,37 zł. Gwarancja wynosi również 6 lat, natomiast na wykonanie prac wykonawca ma 11 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią