Narada Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Toruniu

Wczoraj, w toruńskiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. sytuacji zagrożenia koronawirusem, której przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W posiedzeniu uczestniczyli także: Prezydent Torunia Michał Zaleski oraz służby miejskie i dyrektorzy szpitali. Tematem była sytuacja zagrożenia koronawirusem w naszym województwie.

W ostatnich dniach, w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia epidemii koronawirusa 2019-nCoV na terenie województwa, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz odbywa cały szereg spotkań z władzami centralnymi, przedstawicielami szpitali,  służb medyczno-sanitarnych oraz kryzysowych, a także przedstawicielami samorządów: prezydentami miast i starostami. Dzisiaj, w toruńskiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego przedstawiciel rządu w województwie przewodniczył kolejnej naradzie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego oraz służb miejskich.

– Najważniejsza informacja po weekendzie jest bardzo dobra. Nadal w naszym województwie nie mamy stwierdzonego zakażenia koronawirusem. Do tej pory przebadano 26 osób,  z tego 22 próbki są negatywne, a 4 w trakcie badania. W tej chwili na terenie województwa jest hospitalizowanych 6 osób, kwarantanną jest objętych 75 osób, a 180 czynnym nadzorem epidemiologicznym – informował wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Przedstawiciel rządu poinformował również, że w wyniku konsultacji z samorządowcami, dyrektorami szpitali oraz konsultantami medycznymi w zakresie epidemiologii, chorób zakaźnych i intensywnej terapii wydał decyzję o postawieniu w stan podwyższonej gotowości czterech szpitali na terenie województwa. Są to:

  • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12,
  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1.
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera, ul. Zygmunta Krasińskiego 4,
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny  w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126.

W przygotowaniu są kolejne trzy szpitale w Grudziądzu, Włocławku i Inowrocławiu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba będą włączone do systemu.

Stan podwyższonej gotowości oznacza m.in. poszerzenie bazy łóżkowej, wstrzymanie zaplanowanych wcześniej przyjęć i przyjmowanie wyłącznie pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zabezpieczenie personelu medycznego w stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przygotowanie do przyjęcia i pozostawanie w stałej gotowości do przyjmowania z możliwością izolacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Możliwość wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości w szpitalach daje art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993).

Wojewoda przekazał także rekomendacje dotyczące organizacji imprez masowych. Zostały one skonsultowane z samorządami wszystkich szczebli.

– Wspólnie z wojewódzkim inspektorem sanitarnym rekomendujemy przede wszystkim odwoływanie imprez międzynarodowych oraz imprez z udziałem dzieci. Natomiast decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z niedzieli, 8 marca, jest taka, że wszystkie wydarzenia powyżej 1000 uczestników mają być odwoływane. Myślę, że warto zachować środki ostrożności i nie ryzykować zdrowia naszych mieszkańców – powiedział wojewoda.

Prezydent Torunia zaapelował o rozwagę oraz o przestrzeganie norm i zachowań związanych z higieną.

– W Toruniu są wyznaczone miejsca, w których jeżeli zdarzy się przypadek, iż ktoś będzie wymagał hospitalizacji, to tam on trafi. Jest to Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Prośba do wszystkich osób, które zauważą u siebie (lub u bliskich osób) objawy zbliżone do objawów koronawirusa, aby nie udawać się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czy SOR-ów. W takich przypadkach należy natychmiast nawiązać kontakt telefoniczny z powiatowym inspektorem sanitarnym. I tam uzyska się informację jak dalej postępować. Apeluję do wszystkich, aby przestrzegać wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego norm i zachowań związanych z higieną, kontaktem z osobami, które przyjeżdżają ze stref, gdzie występuje koronawirus.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jerzy Kasprzak, po raz kolejny, przekazał kilka informacji, jak chronić się przed koronawirusem i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia.

– Jak się chronić? Przede wszystkim higiena – mycie rąk wodą mydłem oraz higiena kaszlu i kichania. Istotne, aby gdy mamy kaszel i podwyższoną temperaturę najpierw skontaktować się telefonicznie z przychodnią, a nie przychodzić osobiście. Dzięki służbom sanitarnym, które od 100 lat potrafią sobie radzić z chorobami zakaźnymi, to teraz też poradzimy sobie z koronawirusem.

źródło: KPUW