Nie bójmy się zareagować!

Informujemy, że w ciągu ostatniego tygodnia dokonane zostały dwa akty wandalizmu w Parku przy ul. Nakielskiej w Szubinie oraz na pomoście przy plaży w Wąsoszu. Zniszczono m.in. oświetlenie oraz rozmontowano śruby zabezpieczające ławki. Dzięki monitoringowi z parku sprawca zniszczenia lamp został ujęty i poniesie konsekwencje. W celu poprawy bezpieczeństwa i wyeliminowania dalszych podobnych działań w przyszłości zamontowany zostanie monitoring kąpieliska w Wąsoszu.

Drodzy Mieszkańcy i Turyści!

By zapobiec zjawisku wandalizmu apelujemy o współpracę z policją lub urzędem, prosimy o uwagę i reagowanie w przypadku niepokojących zachowań. Zarówno modernizacja plaży jak i parku to ważne inwestycje w poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej, która służy nam wszystkim. Nie bójmy się zareagować. Wystarczy zadzwonić na nr 112 lub zgłosić sprawę do szubińskiego ratusza. Lampy, przystanki czy ławki to nasze wspólne dobro, o które musimy wszyscy dbać.

Przypominamy, że sprawcy aktów wandalizmu podlegają odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 288 Kodeksu Karnego (Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5) oraz 124 Kodeksu Wykroczeń (Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.)

Natalia Jaroszewska – UM Szubin