Niska wilgotność ściółki w pilskich lasach

Tegoroczne upały i brak opadów spędzają sen z powiek strażakom i leśnikom z północnej Wielkopolski. W regionie pilskim wilgotność ściółki spada często do 10%. Sprzyja to szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Panujące w ostatnich tygodniach upały sprawiły, że pilscy leśnicy nie mieli wakacyjnego nastroju. Słoneczna aura cieszy wielu z nas, jednak dla leśników i strażaków to okres wzmożonej i ciężkiej pracy.

Od początku czerwca na terenie RDLP w Pile występuje drugi (średni) i trzeci (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego lasu. Utrzymujące się od wielu dni wysokie temperatury i brak długotrwałych opadów spowodowały, że wilgotność ściółki leśnej spadła do krytycznego poziomu (7 – 12 %).

Od rozpoczęcia akcji bezpośredniej ( okres od 1 marca do 30 września w którym prowadzony jest szczególny monitoring zagrożenia pożarowego obszarów leśnych) na terenie RDLP w Pile odnotowano ponad 70 pożarów lasu o łącznej powierzchni około 40 ha.

W ubiegłym roku zarejestrowano 117 pożarów o łącznej powierzchni 17,3 ha. Znaczny wzrost powierzchni pożarów w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest licznymi podpaleniami.

5 kwietnia 2019 roku na terenie Leśnictwa Rychlik w Nadleśnictwie Trzcianka doszło do serii podpaleń w których spłonęło 27 ha. Straty wyceniono na ponad 500 tyś, nie uwzględniając strat ekologicznych, które ze względu na złożoność ekosystemu leśnego są praktycznie niemożliwe do wycenienia. Za pomoc w ujęciu sprawcy podpaleń Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzcianka wyznaczył 10 tyś zł nagrody.

W czerwcu doszło do kolejnej serii podpaleń w Nadleśnictwie Wronki podlegające pod RDLP w Pile. W wyniku działań podpalacza powstało 9 pożarów lasu, najgroźniejszy z nich o powierzchni 2,8 ha powstał na granicy Nadleśnictwa Wronki i Krucz. Za pomoc w ujęciu sprawcy Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki wyznaczył nagrodę 5 tyś zł.

Od wielu lat główną przyczyną pożarów lasu w Polsce jest działalność człowieka, który w sposób nieumyślny bądź celowy powoduje ponad 90 % wszystkich pożarów na terenach leśnych. Zaledwie do 3 % pożarów spowodowane jest przez naturę tj. wyładowania atmosferyczne podczas burz.

Pożary lasów są jednym z największych zagrożeń. Jest to czynnik zakłócający w sposób drastyczny procesy życiowe ekosystemów. W wyniku pożarów lasów znacznemu zmniejszeniu ulega również różnorodność biologiczna. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest bowiem całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, śmierć organizmów glebowych, zwierząt, a także zniszczenie siedlisk ich gatunków ( w tym gatunków rzadkich i chronionych).

Pilscy leśnicy apelują o szczególną ostrożność podczas wypoczynku w lesie. Ponadto przypominamy, że w lesie oraz na terenach śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalania ognisk, palenie papierosów, grillowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi.

W razie zauważenia pożaru lasu zgłoś to niezwłocznie do Państwowej Straży Pożarnej pod nr tel. 998 lub 112.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile