Nowe formy wsparcia finansowego dla rolników i przedsiębiorców rolnych z PROW 2014-2020

Rolnicy i przedsiębiorcy rolni mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o pomoc finansową dla swoich gospodarstw. Nabór wniosków jest prowadzony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. O szczegółach mówili dziś na konferencji prasowej wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału ARiMR w Toruniu Jolanta Sobecka i jej zastępca Paweł Drzażdżewski.

Mikołaj Bogdanowicz zwrócił szczególną uwagę na programy związane z nawadnianiem i walką z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)

– Mamy za sobą 2 lata suszy. W tej chwili ilość wód powierzchniowych i gruntowych budzi nasz niepokój, choć mamy nadzieję, że ta sytuacja jeszcze się odwróci. ARiMR ogłasza nabór na możliwość sfinansowania inwestycji w gospodarstwach w obszarze nawadniania. Zachęcamy rolników, aby w te inwestycje wchodzili – podkreślał.

– Walczymy w Polsce z ASF. W związku z tym prowadzone są działania dedykowane rolnikom, którzy mogą zrezygnować z tej działalności i przekwalifikować się na działalność pozarolniczą oraz dla rolników, którzy mogą zrezygnować np. z hodowli trzody chlewnej, a wyspecjalizować się w innych obszarach. Jest to szczególnie pożądane w tych małych gospodarstwach, gdzie wymogi związane z bioasekuracją wiążą się z bardzo wysokimi kosztami – tłumaczył przedstawiciel rządu w województwie.

Dyrektor Jolanta Sobecka informowała, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie został wykorzystany jeszcze budżet jaki został przewidziany w tym zakresie dla Polski.

– W związku z tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzać będzie kolejne cykliczne nabory z obsługiwanych działań. W roku 2020 i 2021 przewidzianych jest jeszcze na ten moment około 30 naborów z działań pomocowych dla rolników i przedsiębiorców rolnych – mówiła.

  • Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.
  • Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Ten nabór przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.
  • Od  28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.
  • Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. W tym naborze preferowane będą inwestycje w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z surowców niemodyfikowanych genetycznie.
  • Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania „Współpraca” wydłużony do 12 marca 2020 roku. Informacje na temat działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014 -2020 udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

15 marca 2020 r. uruchomione zostanie działanie „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020. Celem działania jest poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich i zachęcenie rolników do utrzymywania ich w warunkach lepszych niż obowiązkowe wymagania w tym zakresie.

Płatności z tytułu działania „Dobrostan zwierząt” polegają na rekompensowaniu rolnikowi dodatkowych kosztów/utraconych przychodów wiążących się z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów. Płatności w ramach działania nie mogą uwzględniać kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne dotyczące bieżących i przyszłych naborów oraz informacje dotyczące kryteriów otrzymania środków pomocowych czy składania wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam również dostępny jest bieżący harmonogram naboru wniosków w ramach Programu.

źródło: (KPUW)