Nowe miejsce na mapie Koronowa

Już od 17 czerwca, w Koronowie działa nowy Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to efekt umowy podpisanej pomiędzy Gminą Koronowo a bydgoskim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W oficjalnym otwarciu punktu ZUS udział wzięły:  Pani Aleksandra Szews, Sekretarz Gminy w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Pani Barbara Bilicka, Kierownik Inspektoratu ZUS w Bydgoszczy oraz Pani Agnieszka Wronkowska, Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji bydgoskiego oddziału ZUS.

Funkcjonowanie punktu to ogromne ułatwienie dla mieszkańców Koronowa, którzy nie muszą już jeździć do Bydgoszczy, aby załatwić sprawy w ZUS-ie. W punkcie można składać wnioski i dokumenty, uzyskać porady w sprawach emerytalnych i ubezpieczeniowych, założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, pobrać druki, formularze, materiały informacyjne oraz odebrać odpowiedzi na złożone wnioski. Na miejscu i od ręki można też otrzymać różne zaświadczenia, np. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami. Tylko w ciągu czterech dni punkt odwiedziło około 100 osób. W czasie wizyty klienci byle mile zaskoczeni, że obsługa jest pełnozakresowa. Najczęściej odwiedzający załatwiali sprawy związane ze zmianą adresu, numeru rachunku bankowego. Składali również wnioski o emeryturę czy świadczenie przedemerytalne.

Jak mówi Pani Ania z Koronowa: „Przyszłam do ZUS w Koronowie załatwić zmianę adresu do korespondencji i zmianę konta dla męża. Myślę, że ten punkt jest bardzo potrzebny, bo nie trzeba jechać do Bydgoszczy w takie upalne dni”.

Nowy punkt mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1, (parter, pokój nr 8). Z pomocy pracowników instytucji można korzystać przez pięć dni w tygodniu w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Punktu Informacyjnego ZUS.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego