Nowości filatelistyczne: Kocham Cię

W dniu 7 lutego 2024 roku został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 4,60 zł emisji „Kocham Cię”.

Na znaczku przedstawiono serce złożone według sztuki składania papieru – origami. Wzdłuż dolnej krawędzi umieszczono nazwę emisji ,,Kocham Cię” oraz napis: POLSKA i EKONOMICZNYM, co odpowiada wartości nominalnej znaczka pocztowego właściwego do uiszczenia opłaty za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną w obrocie krajowym w formacie M.

Na kopercie pierwszego dnia obiegu FDC i na datowniku również przedstawiono serce złożone według sztuki składania papieru – origami.

Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, format znaczka: 25,5 x 31,25 mm, w nakładzie 2 000.000 szt. Arkusz sprzedażny zawiera 100 znaczków.

Z tej okazji zostanie wydana również koperta FDC.

Autor projektu: Agnieszka Sancewicz

 

 

Poczta Polska