O funkcjonariuszach publicznych, cyberprzemocy i przepisach prawa na spotkaniu z młodzieżą

Policjant zajmujący się w nakielskiej komendzie profilaktyką i pracą z nieletnimi spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle. Z uczniami klasy VI mundurowy rozmawiał o demoralizacji nieletnich oraz wielu innych kwestiach.

Uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Nakła spotkali się z policyjnym profilaktykiem. Zajęcia dla młodzieży prowadził sierż. szt. Marcin Pilch.

Podczas pogadanki mundurowy poruszył wiele bardzo ważnych dla młodych ludzi kwestii. Skupiono się na demoralizacji nieletnich, ze wskazaniem, jakie zachowania młodego człowieka świadczą o tym, że jest on zdemoralizowany i jakie działania po otrzymaniu informacji o demoralizacji nieletniego podejmuje policja. Przy tej okazji młodzież dowiedziała się również, jakie konsekwencje prawne może ponieść młody człowiek za łamanie prawa i jakie kary na nieletnich nakłada sąd rodzinny.

Policjant poruszył również kwestię cyberprzemocy uświadamiając uczniom, że ośmieszanie rówieśników za pośrednictwem sieci internetowej, czy wykorzystywanie wizerunku danej osoby bez jej zgody jest przestępstwem.

Mowa była także o ochronie prawnej nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych oraz konsekwencjach, jakie grożą za znieważanie nauczycieli czy naruszanie ich nietykalności cielesnej.

podkom. Justyna Andrzejewska  – Oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią