O rekrutacji do Służby Więziennej. Z wizytą w nakielskiej szkole

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Potulicach spotkali się z uczniami najstarszych klas z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią. Celem spotkania było zaprezentowanie zadań realizowanych przez Służbę Więzienną i zapoznanie z procedurą prowadzonego naboru.

Planowanie przyszłości

Kończenie szkoły średniej to czas intensywnych rozmyślań nad przyszłością i projektowanie dalszych działań zmierzających do pełnienia roli pracownika w przyszłości. Funkcjonariusze potulickiej jednostki postanowili zaprezentować sylwetkę funkcjonariusza Służby Więziennej poddając w rozważanie wybór właśnie tej ścieżki zawodowej. Młodzi odbiorcy mieli okazję usłyszeć o głównych zadaniach realizowanych przez Służbę Więzienną, formach prowadzonych oddziaływań wobec osadzonych oraz poznać przebieg dnia funkcjonariusza działu ochrony. Ważnym elementem naszego spotkania było przedstawienie szczegółów dotyczących kryteriów naboru, wymaganych dokumentów oraz etapów postępowania kwalifikacyjnego. Spotkanie z uczniami nakielskiej szkoły miało na celu rozszerzenie ich perspektywy na działania podejmowane za wysokim murem i wzbudzenie ciekawości zawodem funkcjonariusza naszej formacji, a także pokazanie, że wybór takiej ścieżki kariery może być ciekawy i stanowić źródło dalszego rozwoju.

Prowadzony nabór

W potulickiej jednostce penitencjarnej trwa nabór – dokumenty można składać do 30 listopada br. Szczegóły związane z rekrutacja znajdują się na stronie Zakładu Karnego w Potulicach w zakładce Praca. Najwięcej wakatów czeka w dziale ochrony, na chwilę obecną to aż 20 miejsc. Potrzebujemy także funkcjonariuszy do działu kwatermistrzowskiego, działu techniki łączności, psychologa oraz do służby zdrowia” – komentuje ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber, Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach.

Wakaty. Dział ochrony. Krótka charakterystyka.

W dziale ochrony funkcjonariusze pełnią służbę w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi, wykonują działania ochronne, chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Funkcjonariusze tego działu realizują ustalony sposób ochrony, stosują przedsięwzięcia ochronne, pełnią służbę w oddziałach mieszkalnych, stosują zabezpieczenia techniczno-ochronne, zabezpieczają funkcjonowanie stanowiska dowodzenia. Codziennie dokonują kontroli osadzonych, kontroli wyznaczonych cel i pomieszczeń oddziału mieszkalnego, kontroli zachowania skazanych i nie dopuszczają do zachowań godzących w porządek i bezpieczeństwo zakładu. Stanowią najliczniejszy dział w strukturach jednostek organizacyjnych. W sieci organizacyjnej tego działu znajdziemy kierownika, jego zastępcę, inspektorów ds. ochrony, dowódców zmian, funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach mieszkalnych. Są też funkcjonariusze dozorujący osadzonych podczas ich przemieszczania się po terenie jednostki organizacyjnej lub doprowadzających interesantów, funkcjonariusze sprawujący bezpośrednią opiekę nad psami służbowymi czy pełniący służbę przy wejściu do jednostki organizacyjnej, ale także dozorujący spacery osadzonych, pełniący służbę przy udzielaniu widzeń albo na stanowisku monitorowego, funkcjonariusze dozorujący osadzonych zatrudnionych na terenie zakładu karnego, czy na stanowiskach uzbrojonych.

W przypadku pytań związanych z rekrutacją zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: (52) 587-44-33.

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Tekst/ zdjęcia: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber, szer. Magda Rysiewska