O zagrożeniu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni na wykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nakle

O tym, że mamy na przełomie XX i XXI wieku do czynienia z rewolucją informatyczną, wie chyba każdy. Wszechobecne komputery, towarzyszące nam praktycznie na wszystkich stanowiskach pracy, w szkołach, w domach, w miejscach rozrywki, a nawet chodzące z nami krok w krok w postaci procesorów wbudowanych w telefony komórkowe – są owocem tej właśnie rewolucji. Informatyka decyduje dziś o tym, jak pracujemy i jak odpoczywamy, a jej rola we wszystkich dziedzinach, w których jest stosowana wciąż rośnie.
W szczególności internet jest czymś więcej, niż po prostu jeszcze jednym środkiem komunikacji. Korzystając z niego na co dzień nie myślimy o zagrożeniach czyhających w cyberprzestrzeni, a już z pewnością nie zakładamy, że nasze bezpieczeństwo zostanie w ten czy inny sposób naruszone.
Podczas wtorkowego wykładu dr Elżbieta Okońska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, mówiła o zagrożeniach płynących z korzystania z sieci ale również o dobrych stronach internetu. Słuchacze okazali duże zainteresowanie zwłaszcza punktem dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzania danych. Po wykładzie padło jeszcze wiele pytań, na które dr Okońska chętnie odpowiedziała.
Kolejny wykład po przerwie semestralnej 11 lutego 2020 roku o godz. 16:00. Zapraszamy!
Lidia Bembnista  Nakielski Ośrodek Kultury