Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Więcborku

W dniu dzisiejszym przedstawiciele władz samorządowych w osobach Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku Pani Anna Łańska, Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski oraz Zastępca Burmistrza Więcborka Pan Jacek Masztakowski złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Orła Białego w Więcborku z okazji Narodowego Święta Konstytucji.

 

Katarzyna Włodarczak – UM w Więcborku