Obcokrajowcy w Polsce

3 junge Menschen aus verschiedenen Kulturen lachen zusammen

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec czerwca br. wyniosła ponad 1mln, w województwie kujawsko-pomorskim było toponad36 tys.

Dla porównania, w 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców  przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już ponad 1 mln. Większość z nich (ponad 590 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę.

W województwie kujawsko-pomorskim ZUS ubezpiecza 36 594obcokrajowców. Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (28 911), Białorusini (1 803), Gruzini (1 053) oraz obywatele Mołdawii (656). Większość z nich ma umowę o pracę.

Województwo kujawsko-pomorskie: 36 594
Białoruskie 1 803
Chińskie 40
Gruzińskie 1 053
Hinduskie 473
Mołdawskie 656
Niemieckie 144
Rosyjskie 377
Rumuńskie 57
Ukraińskie 28 911
Wietnamskie 105
Włoskie 64

Załączam link do pliku wideo

https://drive.google.com/file/d/1Cte1-KqRdNAHpfTfuiEqvBfi77x1WrAp/view?usp=sharing

Marlena Nowicka rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce