Obradował Komitet Monitorujący programu regionalnego

W Bydgoszczy zakończyły się dwudniowe (18-19 września 2023 roku) obrady Komitetu Monitorującego naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, podczas których m.in. zatwierdzono kryteria wyboru projektów dotyczących wychowania przedszkolnego, edukacji i usług opiekuńczych oraz wsparcia instytucji kultury. W dzisiejszej części posiedzenia uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Wczoraj zebrani wysłuchali informacji o stanie wdrażania FEdKP przygotowanej przez Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Marszałkowskim. Wartość programu to jak wiadomo 1,8 mld euro, przy czym 70 proc. alokacji to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), reszta to środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Instytucja zarządzająca programem, którą jest zarząd województwa, oraz Wojewódzki Urząd Pracy i samorząd miejski Bydgoszczy, które pełnią funkcję instytucji pośredniczących, ogłosiły już łącznie 52 nabory wniosków o finansowanie projektów (w ramach konkursów i naborów niekonkurencyjnych), 23 z nich zostały już zakończone. Wartość alokacji środków w tych naborach przekracza 2 mld złotych, wartość złożonych wniosków to blisko 1,5 mld złotych.

Dzisiejsze obrady zakończyła informacja dyrektor Edyty Maciei-Morzuch z Departamentu Promocji w Urzędzie Marszałkowskim na temat strategii komunikacji FEdKP 2021-2027, w której, ze względu na aktualne wymagania w tej kwestii ze strony Komisji Europejskiej, położono akcent na nowe obowiązki promocyjne beneficjentów. Nowe zasady oznaczają m.in. konieczność organizacji wydarzenia promocyjnego z udziałem reprezentacji KE po zakończeniu każdego z przedsięwzięć strategicznych programu lub takiego, którego wartość przekracza 10 mln euro, a także obowiązek promocji każdego dofinansowanego projektu w mediach społecznościowych. Wyznaczają też sankcję za niedostosowanie się do wymogów w postaci pomniejszenia dotacji o 3 proc.

Z ewentualnymi wątpliwościami dotyczącymi postępowania w kwestiach promocyjnych beneficjenci będą się mogli zwrócić do Departamentu Promocji UM (adres poczty elektronicznej ps.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl).

 

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Posiedzenie KM FEdKP, Bydgoszcz, 18-19 września 2023, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP