Obradowała Nakielska Rada Seniorów

29 stycznia 2020 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, odbyło się spotkanie Nakielskiej Rady Seniora.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele nakielskiego magistratu: burmistrz Sławomir Napierała oraz sekretarz Krzysztof Kopiszka. Przewodnicząca Nakielskiej Rady Seniorów przedstawiła informacje o zakresie podejmowanych działań w roku 2019.

Nakielska Rada Seniorów w 2019 roku podjęła współpracę z jednostkami i podmiotami realizującymi działania na rzecz osób starszych. Rada wskazywała zarówno inicjatywy jak i propozycje ich realizacji. Ponadto członkowie Nakielskiej Rady Seniorów uczestniczyli we wszelkich proponowanych spotkaniach, konferencjach, podczas których podejmowane są rozmowy, ustalenia dotyczące osób starszych zamieszkujących w Nakle nad Notecią.

Podejmowano następujące tematy:

  1. Rozpropagowanie Karty Seniora – omówienie zasad wydawania kart seniora, przedstawienie listy zniżek.
  2. Włączenie się członków Rady do pozyskiwania partnerów z terenu gminy Nakło nad Notecią.
  3. Wystąpienie do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego  NFZ o wyrażenie zgody na wykonywanie w Nakielskim Szpitalu endoprotez stawu biodrowego.
  4. Udział  przedstawicieli Rady w projekcie Miasta Sosnowiec w pt. „Seniorzy z pasją”.
  5. Udzielenie rekomendacji Pani Jadwidze Cyganek do reprezentowania seniorów  w Ogólnopolskim Parlamencie Seniorów.
  6. Nakielska Rada Seniorów w dniu 15 marca 2019 roku wyraziła pozytywną opinię w sprawie nawiązania współpracy w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Centrem Teleopiekuńczego.
  7. Włączenie się przedstawicieli Rady do działań mających na celu rozwiązanie problemów z odpłatnością za DDP Senior+.

foto3foto2foto4źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią