Obrady Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego

W dniu 2 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na posiedzeniu kontynuowaliśmy temat związany z trudnościami organizacji pozarządowych w sprawozdawczości, która wynika z obowiązku posiadania podpisu elektronicznego, w szczególności dla małych organizacji non profit. Poruszyliśmy także temat związany z obowiązkiem składania deklaracji CIT-8 przez organizacje, które nie generują dochodu i nie prowadzą działalności gospodarczej. Uważamy, że obowiązek ten powinien zostać zniesiony dla małych organizacji nie generujących dochodu, nie prowadzących działalności gospodarczej, a działających pro publico bono. Temat ten będzie kontynuowany na naszym kolejnym posiedzeniu i prawdopodobnie zakończy się podjęciem przez nas apelu do Ministra Finansów i Prezesa Rady Ministrów o zniesienie tego obowiązku dla w/w organizacji. Aktualnie trwają prace nad treścią stanowiska sejmiku.

Na naszym spotkaniu mieliśmy okazję gościć Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON panią Aleksandrę Gierej, która przedstawiła nam zarys porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie finansowania wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty skierowane dla osób niepełnosprawnych. Porozumienie nadal pozostaje w fazie prac. O kolejnych etapach będę informował.

W dalszej części dyskutowaliśmy na tematy organizacyjne porządkujące naszą pracę oraz kwestie związane ze zmianą regulaminu sejmiku i działalnością promocyjną tego gremium.

Zachęcam organizacje pozarządowe z terenu powiatu nakielskiego, które reprezentuję w sejmiku, do kontaktu oraz prezentowania problemów, które trapią Waszą działalność.
Spróbujemy nadać im bieg i wypracować odpowiednie rozwiązania.

tekst: Kamil Miśkiewicz – przedstawiciel NGO z terenu powiatu nakielskiego

zdjęcia: Ryszard Ulatowski, Kamil Miśkiewicz