Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 23 maja 2023 roku

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 23.05.2023r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2022r. Poz. 2000 z późn. zm.), w związku  z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. Poz. 162)

zawiadamiam

o wydaniu przez Starostę Nakielskiego decyzji nr ZRID/1/2023 z dnia 23.05.2023r., znak: WWA.6740.2.1.2023.AM., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość

Granice lokalizacji inwestycji obejmują:

1. Nieruchomości stanowiące mienie Powiatu Nakielskiego:

 • działka nr 597/1, obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,
 • działka nr 452/1, obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,

2. Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału działek:

 • działka nr 3202/7(powstała w wyniku podziału działki nr 3202/2) obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3233/6 (powstała w wyniku podziału działki nr 3233/2), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 37/2 (powstała w wyniku podziału działki nr 37/1), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3233/8 (powstała w wyniku podziału działki nr 3233/3), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 35/2 (powstała w wyniku podziału działki nr 35/1), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3233/10 (powstała w wyniku podziału działki nr 3233/4), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3234/3 (powstała w wyniku podziału działki nr 3234/2), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 592/2 (powstała w wyniku podziału działki nr 592/1), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3257/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 3257), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3270/9 (powstała w wyniku podziału działki nr 3270/1), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3202/9 (powstała w wyniku podziału działki nr 3202/5), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3202/13 (powstała w wyniku podziału działki nr 3202/4), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3202/11 (powstała w wyniku podziału działki nr 3202/6), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3233/14 (powstała w wyniku podziału działki nr 3233/1), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 587/4 (powstała w wyniku podziału działki nr 587/3), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3233/12 (powstała w wyniku podziału działki nr 3233/5), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 588/4 (powstała w wyniku podziału działki nr 588/3), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3256/6 (powstała w wyniku podziału działki nr 3256/5), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3270/11 (powstała w wyniku podziału działki nr 3270/2), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 78/2 (powstała w wyniku podziału działki nr 78/1), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 437/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 437), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 437/2 (powstała w wyniku podziału działki nr 437), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 442/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 442), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 443/15 (powstała w wyniku podziału działki nr 443/1), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 443/13 (powstała w wyniku podziału działki nr 443/8), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 447/6 (powstała w wyniku podziału działki nr 447/1), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,
 • działka nr 3271/5 (powstała w wyniku podziału działki nr 3271/4), obręb ewid.Zamość, gm. Szubin,

3. Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapewnia inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz czasowo ogranicza sposób korzystania z nieruchomości lub jej części (w tym w celu przebudowy innych dróg):

 • działka nr 3233/11 (powstała po podziale działki nr3233/4, a pozostająca przy dotychczasowym właścicielu) obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,
 • działka nr 3234/4 (powstała po podziale działki nr3234/2, a pozostająca przy dotychczasowym właścicielu) obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,
 • działka nr 592/3 (powstała po podziale działki nr592/1, a pozostająca przy dotychczasowym właścicielu) obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,
 • działka nr 78/3 (powstała po podziale działki nr78/1, a pozostająca przy dotychczasowym właścicielu) obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,
 • część działki nr 453 obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,
 • część działki nr 469/15 obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,
 • część działki nr 471/16 obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,
 • część działki nr 447/5 obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,
 • część działki nr 448 obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,
 • część działki nr 451 obręb ewidencyjny Zamość, gmina Szubin,

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54 (pokój nr 8) w dniach pracy urzędu, w godzinach od 700 do 1500, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w internetowym systemie informatycznym Kurier Nakielski, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego: http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Szubin.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Nakielskiego, w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji. Informacje na temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 6,  tel. 52 386 66 86.

z up. Starosty

                                                                       mgr inż Jacek Kwasigroch

                                                                                    Dyrektor

                                                                 Wydziału Architektury i Budownictwa