Od 21 października będzie funkcjonować targowisko w Mroczy

W dniu 10 lipca dokonano odbioru końcowego inwestycji  pn. „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy”. W sierpniu br. Gmina Mrocza zgłosiła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią zakończenie budowy obiektu budowlanego, Natomiast Radni Rady Miejskiej w Mroczy podjęli Uchwałę w sprawie Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Mroczy.  Obecnie trwa  rozliczanie inwestycji, która uzyskała dofinansowanie w wysokości 428 137,00 zł na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego był Mirosław Januszewski, Witunia, ul. Łąkowa 2K, 89-410 Więcbork, który za wykonane prace otrzymał  wynagrodzenie w wysokości 660.554,02 zł. Efektem wykonanych prac jest targowisko miejskie „Mój Rynek” w Mroczy, w skład którego wchodzą trzy wiaty o łącznej powierzchni użytkowej 261,56 m2 oraz utwardzona droga dojazdowa. Obiekt został przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej (oświetlenie). Na targowisku oprócz miejsc przeznaczonych do sprzedaży znajdują się miejsca parkingowe oraz toaleta publiczna.
Targowisko podzielono na dwie sekcje: w sekcji 1 prowadzona będzie wyłącznie sprzedaż produktów rolno-spożywczych, a w sekcji 2 prowadzona będzie sprzedaż pozostałych towarów.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości na terenie Gminy Mrocza oraz promocja lokalnych produktów poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Inwestycja ta służyć ma rolnikom i lokalnym producentom sprzedającym swoje produkty w mieście Mrocza.
Całkowity koszt wykonania przedmiotowej inwestycji wyniósł 677 775,50 zł.

Targowisko będzie funkcjonować od 21 października br. Zapraszamy do korzystania z obiektu.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza