Od poniedziałku Urząd Gminy w Sadkach oraz kasa będą czynne normalnie

Uprzejmie informuję, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy w Sadkach oraz kasa Urzędu  będzie czynna w normalnych godzinach funkcjonowania Urzędu. Zostają wprowadzone ograniczenia z zachowaniem środków bezpieczeństwa:

– zostaje otwarte wejście od strony ul. Strażackiej,

– Interesant po wejściu do Urzędu będzie miał mierzoną temperaturę, dezynfekowane ręce oraz ubraną obowiązkową maseczkę,

– w Urzędzie jednocześnie może znajdować się pięciu interesantów,

– Interesanci po przyjściu do Urzędu będą informować, z jaką sprawą przychodzą i do jakiego referatu. Obsługa będzie odbywać się w sali numer 1.

Zwracam się z apelem, aby do Urzędu Gminy nie przychodzić z dziećmi oraz w sprawach, które możemy załatwić przez internet, telefon lub korespondencyjnie.

 /-/ Wójt gminy Sadki Dariusz Gryniewicz