Konsultacje dotyczące przebiegu planowanej obwodnicy Więcborka

W dniu 12 lutego 2020 r. w Centrum Aktywności Seniora w Więcborka odbyły się pierwsze konsultacje na temat wyboru wariantu przebiegu obwodnicy Więcborka.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Przemysław Dąbrowski – Dyrektor ZDW w Bydgoszczy
  • Marzena Baczyńska – Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej ZDW Bydgoszcz
  • Norbert Grycza – Specjalista ds. weryfikacji dokumentacji
  • Janusz Dąbka – Kierownik Rejonu Tuchola ZDW Bydgoszcz
  • Leszek Nitka – przedstawiciel Rejonu w Tucholi ZDW Bydgoszcz
  • Witold Orczyński – przedstawiciel Pracowni Archidrog – wykonującej dla ZDW Program Funkcjonalno-Użytkowy  wraz z decyzją środowiskową
  • Dariusz Jarysz – Pracowania ARCHIDROG, projektant drogowy
  • Radni Rady Miejskie w Więcborku oraz Rady Powiatu sępoleńskiego
  • mieszkańcy Gminy Więcbork.

Na wstępie Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski przywitał mieszkańców, podziękowała za przybycie i przedstawił jakie działania podjęła Gmina Więcbork w ostatnich latach w celu rozpoczęcia procesu związanego z budową obwodnicy oraz jakie ma ona znaczenia dla naszej gminy.

Następnie Pani Marzena Baczyńska (naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej ZDW Bydgoszcz)  zaprezentowała procedury związane z realizacją zadania (PFU, decyzja środowiskowa, ZRID, odszkodowania)

W kolejnej części przedstawiciele projektanta przedstawili warianty przebiegu obwodnicy oraz założenia związane z jej wytyczaniem.

Po tej prezentacji mieszkańcy Gminy Więcbork wnosili swoje uwagi oraz zgłaszali wątpliwości co do przedstawionych propozycji. Zgodnie z deklaracją projektantów wszystkie one zostały spisane i będą przeanalizowane. Wykonawcy projektu odniosą się do tych uwag na kolejnych konsultacjach zaplanowanych w miesiącu kwietniu.

Zgodnie z ustaleniami mieszkańcy Gminy Więcbork mogą zgłaszać swoje uwagi co do przedstawionych wariantów przebiegu obwodnicy na piśmie do dnia 28 lutego br. i składać je w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku. Wszystkie one zostaną przekazane do wykonawcy projektu celem rozpatrzenia.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork