Odnowiono umowę z Naklem w Słowenii

W dniach 4 do 6 października 2019 roku delegacja Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przebywała z oficjalną wizytą w partnerskim mieście Naklo (Słowenia).

Wizyta nastąpiła na zaproszenie Ivana Megliča, który po kilku latach przerwy (wówczas współpraca między obu miastami była ograniczona), został ponownie wybrany na żupana Nakla. Spotkanie miało na celu odnowienie współpracy i omówienie jej zakresu. Nakielską delegację tworzyli: burmistrz Sławomir Napierała, wiceprzewodnicząca rady miejskiej Monika Młynarczyk, sekretarz miasta i gminy Krzysztof Kopiszka, inspektor ds. promocji Tomasz Rogacki.

Włodarze partnerskich miast, w obecności radnych gminy Naklo oraz I radcy ambasady polskiej w Słowenii Adama Sadownika, podpisali deklarację odnawiającą współpracę. Obecny był również były żupan Ivan Janez Štular, który w 1999 r. podpisywał partnerską umowę z naszym miastem. Na jego ręce burmistrz Sławomir Napierała przekazał zestaw znaczków wraz z kartą pocztową oprawione w ramę, które wydano na okoliczność 720-lecia nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią. Przybliżył też słoweńskim radnym obraz naszej gminy.

W trakcie rozmów uzgodniono, że współpraca między partnerami będzie polegała na wymianie dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze kulturalnej, sportowej oraz wymianie doświadczeń w zakresie rozwiązań gospodarczych. W perspektywie nie wykluczono bliższych kontaktów w tej ostatniej sferze.

W dalszej części delegacja zapoznała się z działalnością kilku czołowych firm, sposobem przyjmowania odpadów komunalnych (mieszkańcy osobiście przywożą je do wyznaczonego punktu wyposażonego w kontenery do segregacji) oraz rozwiązaniami oświatowymi. Stąd wizyta w dwóch szkołach oraz przedszkolu.

Delegacja udała się jeszcze do stolicy Słowenii Ljubliany, która pretenduje do miana europejskiego inteligentnego miasta. Podpatrywano zastosowane tam rozwiązania, które mogą być przydatne w związku z naszym projektem Human Smart City.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią