Odpoczywające łabędzie krzykliwe

Dzisiaj, 5 stycznia 2020 roku w pobliżu miejscowości Janin, gmina Sicienko trafiliśmy na stado łabędzi krzykliwych. Łabędzie wraz z młodymi odpoczywały i nabierały sił na polu po kukurydzy. Zwróciliśmy uwagę na jednego z łabędzi, na którego szyi zauważyliśmy niebieską zawieszkę. Jak się dowiedzieliśmy zawieszkami takimi znakowane są łabędzie przez ornitologów, którzy prowadzą obserwację tych ptaków, przez co uzyskują dane z przemieszczania, pobytu i lęgowiska.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz