Oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Łobżenicy

17 października w Kwadracie odbyło się oficjalne otwarcie nowopowstałego Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Łobżenica, który funkcjonuje od września tego roku. Powstanie Klubu było możliwe dzięki udziałowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy i Gminy Łobżenica w projekcie unijnym dotyczącym wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych z terenu naszej Gminy.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie klubu oraz dyrektor MGOPS pani Anna Gryniewicz, Burmistrz Łobżenicy pan Piotr Łosoś, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Antoni Kapeja oraz przewodniczący Komisji Oświaty i Polityki Społecznej pan Mariusz Wiśniewski, a także pani Iwona Matejczyk-Obremska i pani Irena Karpiewska, przewodnicząca łobżenickiego oddziału  PZERiI.

Głos zabrali najpierw dyrektor  MGOPS i Burmistrz Łobżenicy, podkreślając w swoich wystąpieniach istotę oraz wagę utworzenia Klubu – po kilku latach starań! – który przyczyni się do aktywizacji osób starszych oraz pomoże zapobiec ich wykluczeniu. Pani Anna Gryniewicz przedstawiła dwóch instruktorów, którzy będą prowadzili zajęcia dla seniorów. Głos zabrały też pani Irena Karpiewska i pani Iwona Matejczyk-Obremska, która do tej pory pełniła rolę prowadzącej zajęć manualnych.

W KS planowana jest organizacja zajęć tanecznych, muzycznych, warsztatów manualnych oraz kulinarnych. W planach są także różne wydarzenia, wyjazdy i wycieczki.  Łobżenicki Klub Seniora liczy obecnie około 50 osób, które podzielone są na dwie dwudziestopięcioosobowe grupy, które spotykać się będą 2 i 3 razy w tygodniu.

Mamy nadzieję, że Klub przez cały czas istnienia będzie cieszył się tak dużym zainteresowaniem, jak teraz, i że pomoże zintegrować starszych mieszkańców z terenu naszej Gminy oraz otworzy im nowe możliwości na zawieranie nowych przyjaźni i aktywne spędzanie wolnego czasu.

Anna M. Nowak – UM w Łobżenicy