Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 14 kwietnia 2020 roku

Ogłoszenie

Starosty Nakielskiego

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego, Klienci Starostwa Powiatowego, działając na podstawie art. §13 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658), kierując się troską i poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników urzędu i naszych mieszkańców, w związku ze stanem epidemii, wykonując zalecenia organów państwa oraz służb sanitarnych, począwszy od dnia 14 kwietnia 2020 r. wprowadzam następujące formy ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

1) we wszystkich siedzibach urzędu wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów;

2) kontakt z urzędnikami, załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywa się w drodze telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, operatora pocztowego, firmy kurierskiej oraz platformy epuap.gov.pl;

3) we wszystkich siedzibach urzędu wprowadza się zakaz swobodnego poruszania przez inne, niż pracownicy oraz członkowie Rady Powiatu i Zarządu Powiatu osoby, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) w sytuacjach konieczności zapewnienia pomocy obywatelom, w których niezbędny jest bezpośredni kontakt urzędnika z interesantem, obowiązuje następująca procedura: interesant, który otrzyma w drodze telefonicznej lub elektronicznej zgodę kierownika komórki organizacyjnej na bezpośredni kontakt z urzędnikiem, po wejściu do siedziby urzędu, do strefy zabezpieczenia, zobowiązany jest poddać się badaniu temperatury z użyciem termometru bezdotykowego. Osoba z temperaturą ciała wyższą niż 37oC będzie wypraszana z budynku. Osoba, która pozytywnie przejdzie badanie temperatury, składa dodatkowe oświadczenie o braku innych grypopodobnych objawów oraz o zapewnieniu braku kontaktu z osobą zakażoną, w izolacji lub kwarantannie. Kontakt urzędnika z interesantem odbywa się wyłącznie w siedzibie głównej urzędu, w strefie zabezpieczenia, na parterze, w miejscu dodatkowo wydzielonym, również wówczas, gdy sprawa dotyczy właściwości komórki organizacyjnej, zlokalizowanej w pozostałych siedzibach urzędu. Każda osoba, która wchodzi do strefy zabezpieczenia jest legitymowana i wpisywana do rejestru z imienia i nazwiska. Do rejestru wpisuje się również cel wizyty, godzinę wejścia i wyjścia, adres i telefon; Osobiste załatwianie spraw jest możliwe wyłącznie w przypadkach, w których nie ma żadnej możliwości skorzystania z innych kanałów komunikacyjnych i sprawa dotyczy żywotnych interesów obywatela, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa materialnego, zapobieganiem utraty zatrudnienia i niezakłóconym funkcjonowaniem w życiu codziennym i w obrocie gospodarczym. Ustalenie, czy kontakt bezpośredni jest konieczny następuje w drodze telefonicznego bądź elektronicznego uzgodnienia z urzędnikiem prowadzącym sprawę, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej.

5) decyzję o zgodzie na wpuszczenie do siedziby głównej urzędu, poza strefę zabezpieczenia, podejmuje każdorazowo starosta lub osoba zastępująca, biorąc pod uwagę wyłącznie konieczność zapewnienia realizacji pilnych zadań związanych ze stanem epidemii. Każda osoba, która uzyska taką zgodę podlega procedurze określonej w pkt 4;

6) wszelkie opłaty realizowane są przez interesantów wyłącznie w drodze przelewu na nr konta: 30 8179 0009 0000 6288 2000 0070;

7) w godz. 8-13, w dni robocze, przed siedzibą budynku głównego urzędu, a także przed siedzibą Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle i w Szubinie wystawia się skrzynki podawcze, w których wnioskodawcy umieszczają dokumenty papierowe. W pozostałych siedzibach wyklucza się możliwość przyjmowania dokumentów w formie umieszczenia ich w zewnętrznych skrzynkach podawczych;

8) pracodawca poleca pracę zdalną na wszystkich stanowiskach, na których jest to możliwe bez zakłócenia ciągłości działania urzędu, zapewniając w szczególności wykonywanie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Powyższe zasady dotyczą również interesantów Wydziału Komunikacji.

Baza numerów telefonów i adresów email znajduje się na stronie powiat-nakielski.pl w zakładce „kontakt” oraz na drzwiach urzędu. Nr do Biura Obsługi Klienta, które połączy Państwa w każdej sprawie do właściwego urzędnika. 52 386 66 22

Tadeusz Sobol Starosta Nakielski