Ogólnopolska konferencja naukowa „Na drodze do Niepodległości.Bydgoszcz w latach 1914-1920”

Konferencja Naukowa przygotowana jest w związku z przypadającą w 2020 roku 100. rocznicą powrotu Bydgoszczy do Macierzy po 148 latach zaboru pruskiego. Odbędzie się w terminie 20 stycznia 2020 r. w Sali Sesyjnej Rady Miasta Bydgoszczy oraz 21 stycznia 2020 r. w Auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Organizatorami konferencji są Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Miasto Bydgoszcz. Podczas spotkania planowane jest podjęcie problematyki oscylującej wokół dziejów Bydgoszczy i regionu od przełomu XIX i XX w. do 1920 roku. Obrady będą odbywać się w ramach sześciu zagadnień:

  1. Bydgoszcz i region pod zaborami.             
  2. Bydgoszcz i region w czasie I wojny światowej.
  3. Bydgoszcz i region w dobie powstania wielkopolskiego 1918/1919.
  4. Bydgoszcz w oczekiwaniu na Niepodległość 1919 r.
  5. Powrót Bydgoszczy do Macierzy 1920 r.   
  6. Bydgoszcz i region (1914-1920 ) – pamięć i tożsamość.

Problematyka prezentowana na konferencji ma charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w obradach zapraszamy zarówno historyków, jak i historyków sztuki i architektury, socjologów, kulturoznawców, literaturoznawców. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny zapraszamy również wszystkich miłośników historii, zajmujących się historią swojego miasta rodzinnego bądź badaniami genealogicznymi bydgoszczan. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z sekretarzem Anną Nadolską, kustoszem, kierownikiem Działu Historii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, e-mail:

konferencjabydgoszcz1920@muzeum.bydgoszcz.pl, tel. 52 58 59 995 (lub 52 58 59 983).

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:www.ukw.edu.pl
i www.muzeum.bydgoszcz.pl.

Adrianna Adamska – Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy