Organizacje pozarządowe na spotkaniu z przedstawicielkami Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wczoraj, 21 sierpnia 2019 roku, w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski, odbyło się spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu nakielskiego poprowadzone przez animatorki Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Pani Justyna Górska oraz Marta Kożuchowska przedstawiły ofertę ośrodka dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Pomoc KPOWES obejmuje m.in. wsparcie finansowe dla NGO na działalność gospodarczą, doradztwo z zakresu prawnego, administracyjnego, merytorycznego, finansowego, praw autorskich, zarządzania zasobami ludzkimi oraz współpracy z samorządem.
Na spotkaniu wraz z uczestnikami spotkania aktywnie omówiono nowe wzory ofert na realizację zadania publicznego (zgodnie z  Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań).

Materiał: Monika Oleś – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią