Ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody na obszarze zlewni dopływów Noteci (kujawsko-pomorskie) w okresie od godz. 13:00 dnia 28 lipca 2021 roku do godz. 07:00 dnia 29 lipca 2021 roku.
W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
synoptyk: Tomasz Krukowski