Otwarcie ofert na dokończenie prac dwóch odcinków S5 przesunięte na 11 grudnia br.

W sierpniu 2019 roku ogłoszone zostały przetargi na dokończenie prac dla trzech przedmiotowych odcinków drogi ekspresowej S5. Przetargi spotkały się z dużym zainteresowaniem branży budowlanej. Wpłynęło ponad 2500 zapytań od potencjalnych oferentów (z czego 700 zapytań dotyczyło przetargu na odcinek Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ).

13 listopada 2019 roku otwarte zostały oferty w przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy piątego odcinka drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ.

Do przetargu zgłosiło się 6 wykonawców. Kolejnym etapem będzie weryfikacja złożonych ofert. Zadanie obejmuje dokończenie prac na drodze ekspresowej S5 oraz częściowy remont istniejącej drogi krajowej nr 5.

Dla pozostałych dwóch odcinków S5 (Nowe Marzy – Świecie Południe oraz Świecie Południe – Bydgoszcz Północ) termin otwarcia ofert wyznaczono na 26 listopada 2019 roku.

Otwarcie ofert dla dwóch przedmiotowych odcinków przesunięte z 26 listopada na 11 grudnia 2019 roku

źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz