Otworzyły się wrota do polsko-francuskiej współpracy

Wzbogacenie umiejętności językowych to tylko jeden z głównych celów projektu, realizowanego od września bieżącego roku przez nauczycieli z nakielskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. „Nowe metody dla lepszej przyszłości”, to tytuł projektu, który otworzył nauczycielom z ZSP nr 3 w Nakle n. Not. wrota do polsko-francuskiej współpracy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle n. Not. to kolejna placówka, która sięgnęła po fundusze unijne w zakresie wiedzy, edukacji i rozwoju. Projekt jest realizowany w ramach programu ERASMUS+ akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej i ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Podpis złożony we wrześniu br. na umowie przez burmistrza miasta i gminy Nakło n. Not., Sławomira Napierałę był oficjalnym sygnałem na rozpoczęcie realizacji projektu przez 16 nauczycieli z nakielskiej „trójki”. Wartość projektu to ponad 140 tys. zł. Oprócz nakielskiego samorządu gminnego na umowie podpis złożyła też Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, beneficjent Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2022).

– Nauczyciele będą mieli możliwość poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej – wyjaśnia Halina Lubiszewska, dyrektor ZSP nr 3 w Nakle n. Not.

Nauczyciele z nakielskiej „trójki”, podzieleni na trzy grupy, udadzą się do Le Vieux-Marché, niewielkiej miejscowości na zachodzie Francji, gdzie przez tydzień będą obserwować pracę francuskich nauczycieli. Nadmieńmy, iż jest to innowacyjny projekt, który angażuje nauczycieli. Ci po zdobyciu cennej wiedzy, będą mogli podzielić się nią z nauczycielami z placówki, w której pracują.

Wzbogacenie umiejętności językowych w zakresie znajomości języka angielskiego i francuskiego, to tylko jeden z głównych celów projektu. Ponadto nauczyciele nabędą umiejętność stosowania w pracy projektów e-Twinning, jak również nawiążą współpracę z nauczycielami z innych krajów. Ważnym aspektem projektu jest też korzystanie z szeroko pojętych technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) oraz z elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE).

– Cenna jest dla nas obserwacja pracy nauczycieli we francuskich szkołach – zauważa Agnieszka Jakś-Jankowska, koordynatorka projektu. – A podniesienie kompetencji metodycznych, wzrost motywacji do pracy, twórcze działania i rozwój pasji, to kolejne cele projektu, który będziemy realizować przez najbliższy rok – dodaje. Warto też wspomnieć o rozwoju osobistym, o którym mówią nauczyciele.

Nadmieńmy, iż francuskim partnerem nakielskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 jest Association Weiner Plus.

tekst: Marta Podemska, koordynator ds. promocji