Pałace i dwory gminy Wyrzysk

Ubiegłoroczny rajd rowerowy zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska został bardzo przychylnie przyjęty przez biorących w nim udział rowerzystów. Tak też było w ostatnią sobotę sierpnia br. Rowerowa wyprawa pn. „Pałace i dwory gminy Wyrzysk” zgromadziła 41 uczestników (chętnych było znacznie więcej, ale liczbę osób ograniczono ze względów organizacyjnych). Rajdowi nadano imię Emilii i Mieczysława Chłapowskich – szlachciców gospodarujących przez ok. trzydzieści lat XX w. w Bagdadzie, wielce zasłużonych dla Ziemi Wyrzyskiej, społeczników i działaczy niepodległościowych, pozostających w dobrej pamięci mieszkańców Bagdadu i Glesna, gdzie są pochowani na cmentarzu parafialnym.

Rajd wyruszył z parkingu przy wyrzyskim PBRol. – tu rowerzyści zostali powitani przez z-cę burmistrza Wyrzyska Jacka Wiśniewskiego. Na trasie przejazdu (ok. 40 km) znalazły się następujące siedziby szlacheckie:
Dąbki: neobarokowy pałac Bnińskich (z II połowy XIX w.),
Bagdad: dwór Chłapowskich (z połowy XIX w.),
Glesno: dwór Bnińskich, potem Chłapowskich (z końca XVIII w.),
Hercowo: dwór – willa w stylu historyzmu włoskiego Paula Rahma (z początku XX w.),
Rzęszkowo: pałac Piotrowskich (z końca XIX w.).

Podczas krótkich postojów przedstawione zostały najważniejsze informacje o tych przepięknych budowlach. W czasie obiadu w gościnnym Gleśnie swoją wiedzą o tej miejscowości i dziejach rodu Chłapowskich podzielił się Czesław Grabowski, który w roku ubiegłym podczas obchodów 600-lecia Glesna wcielił się w postać hrabiego Mieczysława. W Hercowie i Rzęszkowie ciepło przywitały rajdowców obecne właścicielki tych niezwykłych obiektów: panie Elżbieta i Agnieszka.

Zarząd TPW wyraża podziękowania Felicjanowi Pikulikowi – prezesowi Zarządu Stadniny Koni w Dobrzyniewie i Kazimierzowi Zielińskiemu – kierownikowi Gospodarstwa w Gleśnie za możliwość spożycia posiłku. Podobnie jak w roku ubiegłym rajd przebiegł bardzo sprawnie dzięki wzorowej służbie funkcjonariuszy wyrzyskiej Policji, którzy ubezpieczali przejazd. Profesjonalne zdjęcia (i film) wykonał uczestnik wyprawy – Andrzej Pyszka, wielki miłośnik sportu rowerowego i przyrody.

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Powiat Pilski.

Tekst: Piotr Holc (TPW)
Zdjęcia: Andrzej Pyszka i Rafał Głyżewski