Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie pomoże statkowi szkolnemu „Wł. Łokietek”

Dyrektor Regionalny Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Grzegorz Smytry zlecił awaryjne udrożnienie szlaku wodnego na Międzynarodowej Drodze Wodnej E70 w pobliżu Krostkowa, gdzie od ponad miesiąca cumuje statek szkolny Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią „Wł. Łokietek”. Udrożnienie obejmować będzie odcinek od 57,870km do 58,550km. Dno Noteci zostanie pogłębione o 0,5 m o szerokości 10m na odcinku 680m. Oznakowany zostanie szlak żeglugowy. Z chwilą wykonania korytarza żeglugowego, prawdopodobnie statek szkolny popłynie z uczniami z Ostródy, którzy są na praktyce w Nakle nad Notecią.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcie: Maciej Kulesza