Paterek: Wybrano Radę Sołecką. Przyszło na zebranie tylko 19 mieszkańców!

Dzisiaj, 28 lipca 2021 roku w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku odbyły się wybory Rady Sołeckiej wsi Paterek. Zgodnie ze Statutem w Radzie Sołeckiej jest 10 członków. Dzisiaj wybierano 9 członków. 10 członkiem Rady sołeckiej jest Marcin Jaśkiewicz, który pozostał z poprzedniej Rady. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18.00. W związku z tym, że w zebraniu wzięło udział tylko 19 osób, co nie stanowiło quorum, kolejne zebranie rozpoczęto po 15 minutach. Na kandydatów na członków Rady Sołeckiej zgłoszono: Elżbietę Pieprzka-Kucharzewską, Irenę Gonia, Monikę Kieczmerską, Tomasza Miłowskiego, Annę Dawidowicz, Justynę Garczewską, Magdalenę Kapera, Dominikę Grzybowską i  Stanisława Woźnego. W tajnym głosowaniu wszyscy uzyskali mandat członka Rady Sołeckiej wsi Paterek. Sołtysowi Piotrowi Niemczewskiemu i nowej Radzie Sołeckiej życzymy owocnej pracy.

tekst i zdjęcia: Zdzisław Sell