Pierwsze plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Rada jest platformą budowy porozumienia między rządem, samorządem, pracodawcami i pracownikami. Podczas wczorajszych 19 lutego 2024 roku obrad, z inicjatywy Wojewody Michała Sztybla, omówiono sprawy związane z budową drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń oraz rozwiązaniami administracyjnymi w zakresie wydawania pozwoleń na pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce.

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Stan budowy drogi S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń

Droga S10 łączy Szczecin z Warszawą, a na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest realizowana w czterech odcinkach: Wyrzysk – Bydgoszcz (40 km), Bydgoszcz-Toruń (51 km), Toruń-Włocławek (35 km) oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (40 km).

Odcinek Bydgoszcz – Toruń jest również podzielony na cztery etapy Bydgoszcz Pd. – Emilianowo (zakończenie prac III kw. 2026), Emilianowo – Solec (zakończenie prac III kw. 2026), Solec – Toruń Zach. (zakończenie prac II kw. 2026) oraz Toruń Zach. – Toruń Pd.

Budowa drogi S10 to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa, upłynnienie ruchu i lepsze połączenie z innymi częściami kraju oraz Europą Zachodnią. Jej powstanie jest kluczowe dla rozwoju województwa.

Jest to dla mnie temat istotny nie tylko w znaczeniu społecznym, ale również gospodarczym. Połączenie dwóch stolic naszego województwa, po drodze dwa parki przemysłowe w Solcu Kujawskim i Bydgoszczy plus połączenie z autostradą, ma ogromne znaczenie dla gospodarki i rozwoju województwa. Ekolodzy są bardzo aktywni, ale także są potrzebne głosy innych środowisk. Kwestia wariantu jest rozstrzygnięta, środki są zabudżetowane, a umowy podpisane. Będę robił wszystko, aby decyzje ZRID były wydane jak najszybciej. Z naszej strony będzie pełna gotowość. Nie wyobrażam sobie zmiany przebiegu trasy, bo to wiąże się z opóźnieniem o co najmniej 5 lat. – mówił Wojewoda Michał Sztybel.

Wraz z pojawieniem się koncepcji CPK, realizacja S10 od Obwodnicy Autostrady Warszawy do A1 została uznana „Drogową Inwestycją Towarzyszącą” do tej inwestycji. Wszystkie dokumenty strategiczne i planistyczne dla województwa kujawsko-pomorskiego od początku jego istnienia podkreślają potrzebę realizacji drogi S10. Projekt łączący cztery województwa jest szczególnie priorytetową inwestycją.W aktualnej strategii jest to projekt kluczowy – mówił Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Wicemarszałek podkreślił również funkcjonowanie Stowarzyszenia Budowy Drogi Ekspresowej S10, które działa na rzecz upowszechniania idei budowy drogi S10 oraz neutralizowania niepokojów pojawiających się w ramach jej powstawania.

Pozwolenia na pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce

Wydłużający się czas wydawania zezwoleń na pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce jest spowodowany m. in. zintensyfikowanym napływem migrantów w związku z wojną na Ukrainie oraz migracją ekonomiczną. Wojewoda Michał Sztybel podkreślił znaczenie problemów związanych z wydłużającymi się postępowaniami administracyjnymi w zakresie wydawania tych pozwoleń.

W momencie obejmowania funkcji wojewody średni czas załatwienia tego typu spraw wynosił 483 dni. To jest tragedia. Ma to skutek zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Poruszyłem ten temat na pierwszym zebraniu wojewodów. Ze strony MSWiA jest deklaracja, że będą prowadzone prace nad zmianami legislacyjnymi, które mają to przyspieszyć. – mówił Wojewoda Michał Sztybel.

Obecne prawodawstwo być może nie przewidziało migracji wojennej i zarobkowej.  Jednak problem narasta, bo migracja w najbliższych latach będzie wzrastać. Rozwój firm w naszym regionie m. in. w Solcu Kujawskim i Bydgoszczy oraz innych miejscach powoduje, że automatycznie liczba zatrudnianych obcokrajowców rośnie – mówił Łukasz Gliński „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców.

  • Dyżur telefoniczny dla pracodawców w każdą środę w godzinach 9:00 – 13:00 pod numerem 52 349 72 82
  • Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w zakładce „praca” na stronie: www.cudzoziemiec.bydgoszcz.pl
  • Infolinia dla cudzoziemców 52 349 74 61
  • Telefony kontaktowe do Delegatur

– Toruń – 56 611 51 44

– Włocławek 54 231 42 53 lub 54 231 45 1

 

 

źródło: KPUW