Pierwszy odcinek drogi S5 w województwie kujawsko-pomorskim udostępniony do ruchu

Od dzisiaj, 23 grudnia 2019 roku kierowcy mogą korzystać z ponad 25 km odcinka drogi ekspresowej S5 od Jaroszewa do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W ramach budowy 7 odcinka drogi ekspresowej S5 powstały 4 węzły drogowe: (Żnin Zachód, Biskupin, Rogowo, Lubcz) oraz 16 obiektów inżynierskich. Zrealizowano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego. Wykonane zostały urządzenia ochrony środowiska w tym ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt. W ramach zadania powstała również para Miejsc Obsługi Podróżnych – MOP Żnin Wschód / MOP Żnin Zachód. 23 grudnia została oddana do ruchu trasa główna. Prace na kontrakcie zostaną ostatecznie zakończone w połowie kwietnia 2020 roku.

W ramach udostępnienia przedmiotowego odcinka drogi S5, do ruchu oddany został również węzeł Żnin Północ (Jaroszewo) wchodzący w skład budowy 6 odcinka od Szubina. Pozwoliło to skomunikować nową trasę z istniejąca drogą krajową nr 5.

Etap zrealizowany:

23 lipca 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przebiegu drogi ekspresowej S5.

23 września 2014 roku ogłoszenie przetargu na Wykonawcę robót budowlanych 12 października 2015 roku w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

11 kwietnia 2017 roku wydano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S5 Jaroszewo – granica województwa wielkopolskiego.

23 grudnia 2019 roku udostępnienie do ruchu 7 odcinka drogi ekspresowej S5 od Jaroszewa do granicy województwa.

źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz