Piknik integracyjny pod nazwą „Drewno jest z lasu” w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie

Dnia 6 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie odbyło się spotkanie integracyjne, na którym promowano drewno jako główny surowiec budowlany. Wśród zaproszonych gości przybyli: wicestarosta nakielski – Tomasz Miłowski, przedstawiciele: Rady Sołeckiej Karnowa – Magdalena Grochowska, Rady Rodziców ZSS w Karnowie – Paulina Mazurek i Wiesław Wiśniewski, Koła Gospodyń Wiejskich w Karnowie – Bernadeta Zygmunt oraz dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni – Agnieszka Maciejewska.

Piknik miał na celu uświadomienie wszystkim uczestnikom misji Lasów Państwowych, którą przedstawili nam panowie z Nadleśnictwa Szubin – leśniczy Maciej Trzebiatowski i leśniczy Przemysław Kornet. Panowie zwrócili uwagę na znaczenie lasów w życiu człowieka, a także na właściwe zachowanie w lesie i dbanie o przyrodę.

Na początku spotkania dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie – Mariusz Dereziński, jako gospodarz uroczystości przywitał gości i przedstawił rolę naszej szkoły, jako beneficjenta dofinansowania ze środków Funduszu Leśnego  w konkursie „Drewno jest z lasu”.  Następnie uczniowie naszej szkoły pokazali swój talent aktorski i taneczny w przedstawieniu teatralnym „Romeo i Julia” oraz leśnym tańcu, przygotowanymi przez nauczycieli Alicję Splitt i Małgorzatę Brząkowską. W dalszej części pikniku odbyły się warsztaty stolarskie i warsztaty plastyczne, gdzie wszyscy mieli możliwość spróbować wypalania w drewnie, przybijania gwoździ, szlifowania, a także malowania farbami, klejenia i tworzenia kreatywnych prac plastycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy przygotowane przez nauczycieli: wystawa darów leśnych, wystawa wyrobów z drewna oraz wystawa prac uczniów. Była też możliwość poczęstowania się słodkościami w leśnej kawiarence. Na zakończenie miło spędzonego czasu zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna zaśpiewała leśne piosenki „przy ognisku” oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. ”Drewno jest z lasu”.

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Szubin – panu Jakubowi Sokołowskiemu za przekazanie nam pięknych choinek.

Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie