Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowisko ws. rejestru BDO

Poniżej publikujemy korespondencję, która wpłynęła do Biura KRIR dotycząca konieczności wpisu do rejestru BDO z prośbą o upowszechnienie zawartych informacji. Pismo publikujemy poniżej.

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU Sławomir Mazurek
Warszawa, dnia 15-11-2019 r.
DGO-III.055.90.2019.DT 1089311.3141343.2391328
Wg rozdzielnika
Szanowni Państwo, w dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, elektroniczny Rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród podmiotów, które Państwo zrzeszacie, informacji o konieczności uzyskania wpisu do Rejestru-BDO. Jednocześnie chcę przypomnieć, że podmioty, które zostały zarejestrowane powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO). Niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku. Zachęcam do odwiedzenia strony www.bdo.mos.gov.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe.

Z poważaniem
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska