Podpisana umowa na „Remont rowów melioracyjnych” w gminie Mrocza

W dniu 03.10.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podpisał umowę  dotyczącą realizacji zadania pn. „Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku” w zakresie Remont rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Mrocza , nr R-R12, R-R25, R-R26, R-R26a wraz z przepustem w drodze gminnej nr 090170C, km 0+535. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Gminna Spółka Wodna w Mroczy . Wartość  zadania to 241 572,00 zł. brutto. W ramach inwestycji zostaną wykoszone pobocza rowów, usunięte zostaną zakrzaczenia, które utrudniają odpływ wody, oraz przeprowadzone zostanie   odmulenie i pogłębienie  dna. Ponadto w ciągu ul. Łąkowej zostanie wyremontowany przepust oraz zamontowane zostaną bariery ochronne. Termin realizacji zadania przewidziany jest do 02.12.2019r.

materiał: Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, UMiG Mrocza