Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy KŻR LOK a SOW

15 maja 2024 r. w Zakładzie Karnym w Potulicach podpisano porozumienie pomiędzy Klubem Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią a Stowarzyszeniem Oficerów Więziennictwa dotyczące współpracy obu podmiotów w ramach działalności statutowej.

W podpisaniu porozumienia z ramienia Stowarzyszenia udział wzięli:

mjr Sebastian Kłosiński – Prezes Zarządu Głównego SOW oraz por. Bartosz Szadziul Przewodniczący Koła Terenowego SOW w Potulicach

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią reprezentował:

mł. chor. rez. Lechosław Draeger – Prezes

Głównym elementem współpracy będzie podejmowanie wspólnych działań środowiska Klubu żołnierzy rezerwy oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w celu realizacji zadań związanych z działalnością statutową obu podmiotów.

Obie strony porozumienia liczą na wzajemną pomoc przy organizacji i prowadzeniu działań mających za zadanie promowanie podmiotów w środowisku lokalnym. W planach pozostaje organizacja wspólnych konferencji, spotkań oraz innych form popularyzujących problematykę związaną ze środowiskiem służb mundurowych, a także stworzenie przestrzeni do prowadzenia wielostronnych działań mających na celu czynne uczestnictwo w życiu publicznym, tak w wymiarze lokalnym jak i ogólnokrajowym.

Prezes mjr Sebastian Kłosiński nie krył zadowolenia z podpisania porozumienia:

Podjęta inicjatywa jest dalszym krokiem w realizacji działań statutowych Stowarzyszenia. Chcemy działać na wszystkich istniejących płaszczyznach. Zależy nam, abyśmy byli skuteczni zarówno w działalności z zakresu promowania więziennictwa, ale również chcemy rozwijać kontakty ze środowiskami lokalnymi. Z radością łączymy siły z KŻR LOK w Nakle nad Notecią i wspólnie będziemy dążyć do wymiany doświadczeń i wypracowania wielu nowych rozwiązań.”

 

 

tekst i zdjęcia: por. Bartosz Szadziul