Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej Radzicz – Dębionek

W dniu 11.07.2019r. w Urzędzie Gminy w Sadkach została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090209C Radzicz-Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji dróg na odcinku 500 mb.”

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na ww. drogę wyłoniono Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Przedsiębiorcą wykonującym ww. zadanie jest Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. Koszt wykonania inwestycji wyniesie 307 758,58 zł.

Gmina Sadki w dniu 22 maja 2019r. podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie ww. inwestycji w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gmina utrzyma dofinansowanie w wysokości 43 200,00 zł.

Termin realizacji inwestycji do 25.10.2019r.

Urząd Gminy Sadki