Podpisano umowę na remont drogi w Kaźmierowie

Wczoraj, 10 lipca 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podpisano umowę na remont drogi  w miejscowości Kaźmierowo. Zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C” podejmie się Kowalski Budownictwo Spółka z o.o. z siedzibą w  Żninie. Wartość inwestycji wynosi 1 699 852,19 złotych brutto, a termin realizacji inwestycji wyznaczono na dzień 19.11.2019 r.

Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg w wyniku wywożenia przez sprzęt ciężki wiatrołomów po nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11/12 sierpnia 2017 r.

Karol Maliński – UMiG Nakło nad Notecią